Scroll Top
Skorzystaj z naszej oferty

Są rzeczy, które lepiej powierzyć profesjonalistom. Należy do nich zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Powierzając nam administrowanie nieruchomościami czy wspólnotami mieszkaniowi w Legnicy zyskujecie Państwo szereg namacalnych korzyści: bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne, pewność prowadzenia spraw w Państwa interesie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i bezwzględną starannością, racjonalne, przejrzyste i efektywne zarządzanie finansami oraz dobrą komunikację.

W skład naszych usług obok bieżącego nadzoru nad nieruchomością i obsługi mieszkańców wchodzi m.in. prowadzenie księgowości wspólnoty, reprezentowanie właścicieli na zewnątrz przed sądami i innymi organami administracji publicznej oraz usługi konserwacji i utrzymania czystości, doradztwo prawne.

Doświadczenie i wiedza naszych pracowników oraz dogłębna znajomość rynku sprawiają, że mogą być Państwo spokojni o powierzone nam lokale.

Naszym Klientom zapewniamy

 • Oprogramowanie SACER, dedykowane zarządcom/administratorom nieruchomości. Program usprawnia rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących zarówno nieruchomości wspólnej jak i lokali indywidualnych oraz archiwizuje wszystkie informacje przypisując je do odpowiedniego podmiotu.
 • e-kartoteka – umożliwia bieżący dostęp za pomocą internetu do kartoteki indywidualnej swojego lokalu. Każdy mieszkaniec może sprawdzić stan własnych płatności, naliczeń, rozliczenia mediów, najnowsze ogłoszenia czy podać odczyt licznika
 • System płatności masowych – każdy właściciel otrzymuje konto indywidualne, na które wpłaca środki finansowe. Pieniądze trafiają od razu na konto Państwa Wspólnoty. System ten umożliwia automatyczne, niezwłoczne księgowanie wpłat naszych Klientów

Zarząd i administrację zgodnie z Ustawą o Własności Lokali

 • Przejmujemy protokolarnie nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, współwłasności, nieruchomości komercyjne wraz z dokumentacją techniczną i prawną.
 • Przygotowujemy procedury wyodrębnienia Wspólnot z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.
 • Obsługujemy zebrania Wspólnot wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji.
 • Negocjujemy i nadzorujemy realizację umów z dostawcami mediów i usług.
 • Ubezpieczamy nieruchomości
 • Pozyskujemy środki finansowe dla Wspólnot np. reklama na budynku, wynajem nieużywanych części wspólnych budynku (np. strych), kredyty, dotacje i inne.
 • Prowadzimy ewidencję i dokonujemy odczytów urządzeń pomiarowych w budynku.
 • Weryfikujemy i obniżamy w racjonalny sposób moc zamówioną energii cieplnej w budynkach.
 • Archiwizujemy dokumenty zarządzanej nieruchomości.
 • Kontrolujemy utrzymanie czystość w budynku i w jego otoczeniu

Dział księgowy

 • Przygotowujemy rozliczenia eksploatacyjne nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
 • Przygotowujemy plany rzeczowo – finansowe.
 • Zapewniamy dostęp do rozliczeń indywidualnych Właścicieli przez internetową kartotekę w ramach usługi zarządzania.
 • Przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe nieruchomości.
 • Indywidualnie rozliczamy właścicieli nieruchomości.
 • Dokonujemy na bieżąco analizy przychodów i kosztów utrzymania budynku.
 • Dokonujemy bieżących płatności objętych stałymi umowami.
 • Monitorujemy terminowość wpłat od Właścicieli.
 • Prowadzimy windykację należności dłużników.

Dział techniczny

 • Zapewniamy całodobowe usunięcie awarii i jej skutków w ramach pogotowia technicznego.
 • Na bieżąco usuwamy usterki i wykonujemy prace remontowe w budynkach.
 • Nadzorujemy obsługę serwisową instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach.
 • Sporządzamy plany remontowo – konserwacyjne wynikające z corocznych przeglądów technicznych.
 • Organizujemy roboty remontowo – modernizacyjne, w tym przeprowadzamy procedury przetargowe, zapewniamy wykonawców i dokonujemy porównania złożonych przez nich ofert.
 • Nadzorujemy roboty remontowo – modernizacyjne poprzez inspektorów z wymaganymi uprawnieniami.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego oraz dokumentację techniczną nieruchomości wymaganą przez przepisy prawa budowlanego.
 • Organizujemy wykonawstwo pozostałych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowujemy procedury prowadzące do otrzymania kredytów preferencyjnych na planowane remonty w ramach umowy o zarządzanie.