Scroll Top

Z dniem 01 stycznia 2020 roku w Legnicy obowiązuję nowe zasady gospodarki odpadami.

nowe zasady gospodarki odpadami

Poniżej przedstawiamy w skrócie główne założenia wprowadzonych zmian:

 1. Wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 21,80zł miesięcznie od każdej zamieszkałej osoby.
 2. Każdy z mieszkańców Legnicy zobowiązany został do segregowania odpadów komunalnych na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bioodpady (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny, pomarańczowy lub niemalowany).
 3. Pojemnik NIEBIESKI przeznaczony jest na papier, w tym tekturę.

  papier
  NALEŻY więc do niego WRZUCAĆ opakowania z papieru i tektury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, gazety czy papier biurowy.
  NIE WRZUCAMY natomiast brudnej czy mokrej makulatury, tłustych opakowań papierowych, kartonów po mleku i napojach, pieluch oraz chusteczek i ręczników jednorazowych.
 4. Pojemnik ŻÓŁTY przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne.

  metal
  NALEŻY więc do niego WRZUCAĆ butelki plastikowe, nakrętki, kapsle, zakrętki, plastikowe opakowania, kartony po mleku i napojach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowaniach po środkach czystości i kosmetykach.
  NIE WRZUCAMY natomiast opakowań zabrudzonych tłuszczem, pieluch oraz chusteczek i ręczników jednorazowych, naczyń jednorazowych, ubrań z tekstyliów i opakowań po aerozolach.
 5. Pojemnik ZIELONY przeznaczony jest na szkło.

  szkło
  NALEŻY więc do niego WRZUCAĆ butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
  NIE WRZUCAMY natomiast szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żarówek, lamp, luster czy szyb samochodowych.
 6. Pojemnik BRĄZOWY przeznaczony jest na bioodpady.

  biodpady
  NALEŻY więc do niego WRZUCAĆ odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty oraz trociny i korę drzew.
  NIE WRZUCAMY natomiast zwierzęcych resztek kuchennych, skorupek od jajek, kości i odchodów zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru i kamieni.
 7. Pojemnik CZARNY, POMARAŃCZOWY LUB NIEMALOWANY (CYNKOWANY) przeznaczony jest na odpady zmieszane.

  zmieszane
  NALEŻY więc do niego WRZUCAĆ wszystko czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.
  NIE WRZUCAMY zatem baterii, świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb, resztek lakierów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 8. Nowe pojemniki będą podstawiane do zasieków śmietnikowych przez Miasto Legnica sukcesywnie od dnia 02 stycznia 2020 roku.
 9. Wprowadzona została następująca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu
 • bioodpady (pojemnik lub worek brązowy) – raz w tygodniu
 • metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty) – raz na dwa tygodnie
 • papier (pojemnik lub worek niebieski) – raz w miesiącu
 • szkło (pojemnik lub worek zielony) – raz w miesiącu
 1. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie nam wszelkich przypadków podstawienia niewystarczającej ilości pojemników – przypadków wystąpienia przesypów.
 2. Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi zasadami przypadki prowadzenia przez wspólnotę mieszkaniową nieprawidłowej segregacji odpadów nakładana będzie podwyższona opłata – w wysokości dwukrotnej wartości stawki miesięcznej opłaty za każdy miesiąc stwierdzonych nieprawidłowości (43,80 zł/osobę miesięcznie).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad dostępne są w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta, piętro III (pl. Słowiański 8), pokój 305 i 309, tel. 76/72-12-343.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami oraz o weryfikację ilości osób zamieszkałych w lokalach.